Bullcup

 
Regler for Norsk Bullmastiff Cup
Vedtatt på generalforsamling 21.08.99
Endret på generalforsamling 27.02.00 Tillegg pkt.2, presisering pkt. 4.
Endret på generalforsamlingen 20.02.05, punkt 3 og 5
Endret på generalforsamlingen 17.02.08, punkt 3
Endret på […]

Bulltreff resultat historisk

2019 Dommer Kathy Lane, England
BIR: Bromlebakken’s Dressed For Success
BIM: Tiny Rebell Av Showmann

2018 Dommer Bradley Richards, England/Spania
BIR: Hyerdunscar Northern Soul
BIM: Optimus Living Proof

2017 Dommer Glenn Sparham, Australia
BIR: Hyerdunscar Northern Soul
BIM: […]