Norsk Bullmastiff Klubb

Klubben ble stiftet i 1987, og er tilsluttet Norsk Kennel Klub. Dette gir våre medlemmer de samme rettigheter som medlemmer av NKK når det gjelder utstillinger, deltagelse på prøver og andre aktiviteter arrangert av NKK.

Norsk Bullmastiff Klubb er en spesialklubb for Bullmastiff. Den er landsomfattende, dvs at vi har medlemmer fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør.

Klubben har en medlemsmasse på ca 80 medlemmer.

Medlemskap

Medlemskapet gjelder for kalenderåret 01.01. – 31.12. Medlemskontingenten er kr 500,- for hovedmedlemmer og kr 75,- for familiemedlemmer. Alle medlemmer er også direktemedlemmer i NKK. Hovedmedlemmer får tilsendt all medlemsinformasjon og inklusiv Norsk Kennel Klubs tidsskrift «Hundesport». Alle medlemmer har stemmerett ved klubbens generalforsamling.
Ønsker du å bli medlem i klubben får du mer informasjon om dette på Bli Medlem fanen.