Linker og dokumenter:

NKKs informasjonsside om «Avl, helse og oppdrett»

NBKs Retningslinjer for avl

Rasespesifikk avlsstrategi: RAS_Bullmastiff

Bullmastiff-TYPE: Sunnhet – overtyping. DEL1 + DEL2 + DEL3 + DEL4

Skjema for hjerteundersøkelse: Aortastenose

Innmelding av kull

Resultater (forenklet) fra helseundersøkelsen 2010: Bullmastiff_2010

Lymphoma in Australian Bullmastiffs: Lympho update Dec 2013

South Africa: Bullmastiff breed profile

*
Helsekomiteen 2018/2019 består av:

Leder:
Hilde Kjeldby

Medlemmer:
Päivi Kainulainen
Hanne H. Nielsen
Siv Solås

Statutter for helsekomiteens arbeid:

 1. Oppnevnelse og organisering. Styret oppnevner helsekomite. Helsekomiteen består av en leder, samt 4 medlemmer.
 2. 

Komiteens formål. 
Formålet er å bidra til å lede avlen av Bullmastiff i en slik retning at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjon er:
  • psykisk og fysisk sunne
  • i størst mulig grad fri for arvelige defekter
  • Helsekomiteen er kun et rådgivende organ. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter og hannhundeier.
 3. 

Helsekomiteen skal
  • Til enhver tid følge de retningslinjer som pålegges av styret
  • Være ansvarlig for en egen spalte i klubbens tidsskrift (informasjon om importer, eksporter, parringer, fødte kull, HD og AA avlesninger).
  • Ved søknader om dispensasjon fra gjeldende retningslinjer for avl, innstille og oversende søknad til styret for endelig behandling.
  • Bistå tispeeiere med informasjon om tilgjengelige/passende hannhunder.