Det er gitt forhåndsvarsel om Årsmøtet på Norsk Bullmastiff Klubb sin Facebokside innen frist.

Endelig innkalling med sakspapirer legges ut her, samtidig som det legges informasjon på Faceboksiden med link til dette innlegget.
Dagsorden pkt.10 «Vedtekter» er NKK’s lovmal og endringene er en tilpasning til disse som er obligatoriske.

Saksliste Årsmøtet:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkallingen.
3. Konstituering
– Valg avmøteleder
– Valg […]