ÅRSMØTE NBK 2020
(Opprinnelig dato 28. mars ble utsatt grunnet Covid19)

Ny dato for årsmøtet er 22. august 2020

Sted: Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslo

Sakspapirer ligger under «Om NBK – Årsmøter»