ÅRSMØTET ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID GRUNNET SITUASJONEN RUNDT CORONAVIRUS.
Mer info følger når vi vet mer.