ÅRSMØTET ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID GRUNNET SITUASJONEN RUNDT CORONAVIRUS.
Ny info følger når vi vet mer.

Tid: Lørdag 30. mars 2019 kl. 14:00
Sted: NKKs lokaler i Nordåsveien 5, 1251 Oslo

Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende  senest 5 uker før møtedato.
Sendes til valgkomiteens leder.

Valgkomite
Leder: Annette Hauen Martinsen (ann-hmar@online.no)
Medlemmer:  Mary Heli / Sven-Erik Vatne

Forslag til saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 5 uker før møtedato. Forslag sendes til leder Helge Seglem (helge.seglem@lyse.net)

Innkalling og sakspapirer blir lagt ut på NBK sin hjemmeside  senest 3 uker før årsmøtet.

Vel møtt!

Årsmøte2019