Det er gitt forhåndsvarsel om Årsmøtet på Norsk Bullmastiff Klubb sin Facebokside innen frist.

Første varsel Årsmøte innkalling

Endelig innkalling med sakspapirer legges ut her, samtidig som det legges informasjon på Faceboksiden med link til dette innlegget.
Dagsorden pkt.10 «Vedtekter» er NKK’s lovmal og endringene er en tilpasning til disse som er obligatoriske.

Saksliste Årsmøtet:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkallingen.
3. Konstituering
– Valg avmøteleder
– Valg av referent
– Valg av tellekorps
– Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Bertening
– Styret beretning
– Valpeformidlers beretning
–  Helsekomiteèns ber etning
5. Planer for drift og aktivitet neste år
6. Innkomne forslag
– Forslag 1 fra Erick H. Kjeserud
– Forslag 2 fra Erick H. Kjeserud
– Forslag 3 fra Erick H. Kjeserud
– Forslag 4 fra Erick H. Kjeserud
7. Regnskap
8. Revisors beretning
9. Budsjett
10. Vedtekter
11. Valg
12. Avslutning

Sakspapirer til Årsmøtet.

Pkt 4 Årsberetning Norsk Bullmastiff Klubb 2017
Pkt 4 Årsberetning-valpeformidler 2017
Pkt 4 Årsberetning-helse-2017
Pkt 5 Planer for Drift og aktivitet neste år
Pkt 6 Innkomne forslag – 1
Pkt 6 Innkomne forslag – forslag 2
Pkt 6 Innkomne forslag – forslag 3
Pkt.6 Innkomne forslag – forslag 4
Pkt 7 Regnskap Norsk Bullmastiff Klubb 2017
Pkt 8 Revisors beretning
Pkt 9 Budsjett 2018 Norsk Bullmastiff Klubb
Pkt 10 Vedtekter NKK_NBK
Pkt 11 Innstilling fra Valgkomitèen 2018