ÅRSMØTE
NPRSK BULLMASTIFF KLUBB

2017

STED:      KJELLER VED LILLESTRØM

                                                                                              TID:         LØRDAG 1. APRIL 2017    KL. 14:00

FORSLAG PÅ KANDIDATER MÅ VÆRE VALGKOMITEEN I HENDE/POSTSTEMPLET SENEST 5 UKER FØR  MØTEDATO.
VALGKOMITE:
Leder:                    KURT OVE GLINJE          TLF.: 411 24 300          E-POST: l-bac@online.no
Medlem:               SIV SOLÅS                            TLF.: 990 06 881         E-POST: sivenpiven@hotmail.com
Medlem:               MARY HELI                         TLF.: 908 53 792          E-POST: mary@rambull.org
Varamedlem:     TOMMY STENBERG         TLF.: 976 64 939         E-POST: showmann@showmann.no

FORSLAG OG SAKER FRA MEDLEMMENE MÅ VÆRE STYRET I HENDE/POSTSTEMPLET SENEST 5 UKER FØR MØTEDATO.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VIL BLI LAGT UT SENEST 3 UKER FØR ÅRSMØTET

STYRET
31.01.2017