Bullcup NBK – resultat 2015

Hannhunder:
Rambull’s Quarterflash – 6 utstillinger – 129 poeng
Riverkeeper Bruno – 6 utstillinger – 119 poeng
Arctos – 6 utstillinger – 114 poeng
Mezzomondo Av Showmann – 6 utstillinger – 112 poeng
Old Manila’s The Boss – 6 utstillinger – 107 poeng
Aiden – 6 utstillinger – 95 poeng
Rambull’s Rocket Man – 3 utstillinger – 48 poeng
Bullstrand’s Djengid Kahn – 3 utstillinger – 48 poeng
Nightstaff Peter Pan – 2 utstillinger – 40 poeng
Honestly Speaking’s A Lucky Strike – 3 utstillinger – 39 poeng
Lindemann Av Showmann – 2 utstillinger – 38 poeng
Game Keeper’s Born To Do It – 2 utstillinger – 36 poeng
Tigerwuffs Irock Uroll – 1 utstilling – 16 poeng
Honestly Speaking’s A Better Man – 1 utstilling – 15 poeng
Saradim’s Bad Boy – 1 utstilling – 15 poeng

Tisper:
Old Manila’s Bombay Sapphire – 6 utstillinger – 120 poeng
The Tru Spirit Av Showmann – 5 utstillinger – 98 poeng
Charmie Del Paése – 5 utstillinger – 88 poeng
Honestly Speaking’s Ave Tiger Lilly – 5 utstillinger – 86 poeng
Legionas Dusty Diamond – 4 utstillinger – 59 poeng
Rambull’s Special Delivery – 3 utstillinger – 56 poeng
Librrani’s I See Casey – 3 utstillinger – 52 poeng
Game Keeper’s Art Of Blossom – 3 utstillinger – 52 poeng
The Sesret Agnes Av Showmann – 3 utstillinger – 52 poeng
Librrani’s Honestly Speaking Maia – 2 utstillinger – 40 poeng
Game Keeper’s Bit Of A Hit – 1 utstilling – 39 poeng
Divide Et Impera Big Apple – 2 utstillinger – 39 poeng
Old Manila’s Little Mill – 2 utstillinger – 38 poeng
Rambull’s Shutterbug – 2 utstillinger – 36 poeng
Old Manila’s Mrs Mcgrath – 1 utstilling – 20 poeng
Bullstrand’s Endless Love – 1 utstilling – 18 poeng
Game Keeper’s Ebony N’ Ivory – 1 utstilling – 18 poeng
Bullbugbear’s Poppeli – 1 utstilling – 16 poeng
Kori Vum Muppenschlass – 1 utstilling – 15 poeng
Old Manila’s Pina Colada – 1 utstilling – 8 poeng
The Starmaker Av Showmann – 1 utstilling – 8 poeng
True Legend Av Showmann – 1 utstilling – 8 poeng
Freja Chocolate Box Av Showmann – 1 utstilling – 8 poeng
Dory Av Showmann – 1 utstilling – 8 poeng


Regler for Norsk Bullmastiff Cup

Vedtatt på generalforsamling 21.08.99
Endret på generalforsamling 27.02.00 Tillegg pkt.2, presisering pkt. 4.
Endret på generalforsamlingen 20.02.05, punkt 3 og 5
Endret på generalforsamlingen 17.02.08, punkt 3
Endret på generalforsamlingen 18.04.15, punkt 2 (tillegg/endring) og 3 (endring)

1. Norsk Bullmastiff Cup gjelder for rasen Bullmastiff. Cupen følger kalenderåret og gjelder kun offisielle utstillinger i Norge, arrangert av NKK eller samarbeidende klubber.

2. Deltakende hunders eiere må være medlem av Norsk Bullmastiff Klubb.
Eier til de deltagende hunder skal ha vært medlem i NBK ved de utstillinger man vil regne med.
BIR/BIM vinnere får sine hedersbevisninger utdelt på klubbens spesialutstilling.

3. Poeng i konkurransen beregnes etter følgende modell:

BIR                       15
BIM                      13
2 BHK/BTK         11
3 BHK/BTK         10
4 BHK/BTK           9
CERT/CK               5

Hunden kan delta på ubegrenset antall utstillinger, men kun de seks (6) beste teller i konkurransen. Det gis ett (1) poeng pr. utkonkurrerte hund. For BIR- hunden vil dette si alle hunder. For BIM- hunden vil dette si kun hunder av samme kjønn som BIM- hunden. Uplasserte hunder med CK gis 1 poeng per utkonkurrerte hund uten CK av samme kjønn.

4. Minimumskravet for å få poeng er CK kvalitet. Det gis ikke ekstra poeng for cacib, gruppe eller BIS plasseringer.

5. Klubbens styre, eller medlem utnevnt av styret, har ansvaret for mestvinnerlisten. Denne skal forløpende oppdateres, og minimum en gang per måned kunngjøres på klubbens hjemmeside. Listen skal i tillegg kunngjøres i hvert nummer av Bullshot. Registreringen gjøres på basis av NKK DogWeb.