Regler for Norsk Bullmastiff Cup

Vedtatt på generalforsamling 21.08.99
Endret på generalforsamling 27.02.00 Tillegg pkt.2, presisering pkt. 4.
Endret på generalforsamlingen 20.02.05, punkt 3 og 5
Endret på generalforsamlingen 17.02.08, punkt 3
Endret på generalforsamlingen 18.04.15, punkt 2 (tillegg/endring) og 3 (endring)

1. Norsk Bullmastiff Cup gjelder for rasen Bullmastiff. Cupen følger kalenderåret og gjelder kun offisielle utstillinger i Norge, arrangert av NKK eller samarbeidende klubber.

2. Deltakende hunders eiere må være medlem av Norsk Bullmastiff Klubb.
Eier til de deltagende hunder skal ha vært medlem i NBK ved de utstillinger man vil regne med.
BIR/BIM vinnere får sine hedersbevisninger utdelt på klubbens spesialutstilling.

3. Poeng i konkurransen beregnes etter følgende modell:

BIR                       15
BIM                      13
2 BHK/BTK         11
3 BHK/BTK         10
4 BHK/BTK           9
CERT/CK               5

Hunden kan delta på ubegrenset antall utstillinger, men kun de seks (6) beste teller i konkurransen. Det gis ett (1) poeng pr. utkonkurrerte hund. For BIR- hunden vil dette si alle hunder. For BIM- hunden vil dette si kun hunder av samme kjønn som BIM- hunden. Uplasserte hunder med CK gis 1 poeng per utkonkurrerte hund uten CK av samme kjønn.

4. Minimumskravet for å få poeng er CK kvalitet. Det gis ikke ekstra poeng for cacib, gruppe eller BIS plasseringer.

5. Klubbens styre, eller medlem utnevnt av styret, har ansvaret for mestvinnerlisten. Denne skal forløpende oppdateres, og minimum en gang per måned kunngjøres på klubbens hjemmeside. Listen skal i tillegg kunngjøres i hvert nummer av Bullshot. Registreringen gjøres på basis av NKK DogWeb.